“Het effect van een Droomdag werkt lang door”

Margot Franken heeft sinds 2006 jaar haar eigen praktijk als Integratief Kinder- en Jeugdtherapeut en begeleidt kinderen bij traumaverwerking. Ze vertelt over haar werk en hoe Droomdagen daar aan bijdragen.

Margot Franken heeft sinds 2006 jaar haar eigen praktijk als Integratief Kinder- en Jeugdtherapeut en begeleidt kinderen bij traumaverwerking. Ze vertelt over haar werk en hoe Droomdagen daar aan bijdragen.

Margot, als het over trauma gaat, waar hebben we het dan over?
Er zijn vele soorten. Zo heb je enkelvoudig en meervoudig trauma. Trauma kan op allerlei manieren ontstaan en kun je soms niet voorkomen. De vraag is dan: wat het doet met de ontwikkeling en het welbevinden van het kind? Veel factoren spelen een rol. Het belangrijkste is erkenning en gezien worden, dat er aandacht is voor de pijn en het leed waar een kind mee zit.

Hoe kan je kinderen met een trauma herkennen?
Dat is lastig. Het is een onzichtbare doelgroep. Je ziet het niet aan een kind en vaak mag, kan of wil een kind er niet over praten. Maar bedenk: het kan jouw neefje zijn, of je buurmeisje. Je ziet het niet, maar het kan heel dichtbij zijn.

Hoe gaan kinderen met trauma om?
Kinderen zijn veerkrachtig. Ze maken soms ingrijpende dingen mee waarvan je als volwassene denkt: wat een drama, maar daar komt zo’n kind dan wonderbaarlijk goed uit. Het ene kind is weerbaarder dan het andere. Maar soms hebben kinderen hulp nodig van professionals.

Jij meldt regelmatig kinderen bij ons aan. Waarom vind je dat belangrijk?
Als ik een ouder bel en zeg dat hun kind een Droomdag krijgt, is het eerst even stil. En daarna beginnen ze te huilen. Het is niet alleen de erkenning voor het kind, maar het betekent ook iets voor de ouders: mijn kind wordt eruit gepikt, het wordt mijn kind gegund. De helende werking van Dream4Kids begint dus al op het moment dat de gezinnen horen dat er een Droomdag aan komt. De Droomdag zelf is de kers op de taart.

Droomdagen worden door vrijwilligers georganiseerd. Weten die van het trauma af?
Nee, zij weten niet de details van wat een kind heeft meegemaakt. Dat is vertrouwelijk en het is voor het droomproces niet nodig. Maar het is wel verstandig, als vrijwilligers iets meer te weten komen over hoe trauma in het algemeen en specifiek bij kinderen werkt. Het is belangrijk als daar tijdens de voorlichtingsavonden van Dream4Kids aan vrijwilligers aandacht aan wordt besteed. Wat is trauma, hoe zie je dat aan een kind, waar moet je op letten, wanneer moet je je zorgen maken, welke invloed heeft trauma op de ontwikkeling van een kind, hoe wordt het behandeld en wat voegt de Droomdag toe aan het herstelproces? Ik merk dat bij het woord ‘trauma’ mensen daar zelf hun eigen referentiekader op leggen, zo van ‘o wat erg’. Maar kinderen leven heel erg in het moment en je ziet het vaak niet aan ze af. Die gaan daar anders mee om.

Een Droomdag is een fantastische dag, maar zie je ook dat het op langere termijn effect heeft?
Zeker. Ik zie dat in mijn praktijk. Kinderen komen vaak langere tijd bij mij. Het gebeurt regelmatig, dat ze het fotoboek, dat ze van Dream4Kids krijgen na afloop van de Droomdag, nog eens meenemen om stil te staan bij hoe bijzonder die dag was. Ook bij ouders gebeurt dat. Ja, het leven gaat door, maar ineens komt het boek weer op tafel en wordt er weer even teruggedacht aan die speciale dag.

Hoe zou jij de impact van een Droomdag omschrijven?
Ik weet dat jullie soms vragen krijgen over de kosten van een Droomdag. Maar je moet niet kijken naar de kosten, kijk naar wat het oplevert! Mensen hebben vaak geen idee. Met een donatie maak je een levensveranderend verschil in het leven van een kind. En niet alleen van het kind: van het hele netwerk eromheen. Ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s, schoolvriendjes en -vriendinnetjes, leerkrachten, de vrijwilligers. Voor het gezin is het een prachtige gedeelde ervaring die helend en verbindend werkt. Vrijwilligers komen in aanraking met mensen en situaties die ze anders niet hadden meegemaakt, wat een leerzame en verrijkende ervaring is. En doordat kinderen op eigen kracht weer verder kunnen, worden ook een hoop toekomstige zorgkosten bespaard. Dat is lastig uit te drukken in euro’s, maar levert de maatschappij ontzettend veel op. Als een kind goed uit het trauma komt, dan voorkom je zoveel ellende. Hulpverlening die niet meer nodig is, zorgkosten die bespaard worden. Op het totale palet aan zorgkosten voor zo’n kind zijn de kosten van een Droomdag een druppel op een gloeiende plaat.

Hoe is corona van invloed op kinderen met een trauma?
Het is bij mij in de praktijk nog nooit zo druk geweest. Veel kinderen zitten in de knel, gezinnen staan extra onder spanning. Alle – wat ik noem – escape-momenten (school, sportclub) zijn een tijdlang weggevallen. Je ziet dat kinderen dan ‘decompenseren’, het niet meer aankunnen en verschillende klachten krijgen: buikpijn, hoofdpijn. Vooral het gegeven dat er geen hoop of perspectief is, maakt het lastig, kinderen hebben een lichtpuntje nodig. En een gevoel van regie is voor kinderen ook heel belangrijk. Dat is ook zo fijn aan een Droomdag: het kind heeft de regie. Dat is geen detail, dat is echt iets heel groots voor een kind. Autonomie over je leven is heel belangrijk en dus een enorm positief effect van een Droomdag.

Dank je wel, Margot.

Facebook
Twitter
LinkedIn