Dream4Kids in uw testament

Ook als u er niet meer bent kunt u er toch voor anderen zijn. 
Wilt u een gift nalaten aan Dream4Kids? Wij zorgen ervoor dat uw nalatenschap goed terecht komt. Met een nalatenschap kunt u het verschil maken voor de toekomst van kinderen met een trauma, ook wanneer u er niet meer bent.

Hoe kan ik nalaten aan DReam4kids?

Als u besluit om aan Dream4Kids na te laten, gaat u naar de notaris. U bepaalt zelf wie wat krijgt na uw overlijden. De notaris zal voor u Dream4Kids in uw testament opnemen, zoals u dat wenst. We schetsen hieronder 3 veelvoorkomende vormen waarop u aan Dream4Kids kunt nalaten.

Dream4Kids als enig erfgenaam
Als u Dream4Kids tot enig erfgenaam benoemt, dan komt uw nalatenschap volledig ten goede aan het vervullen van de allermooiste dromen voor kinderen met een trauma.

Dream4Kids als mede-erfgenaam
U kunt ervoor kiezen om meerdere erfgenamen in uw testament op te nemen. Wanneer u meerdere erfgenamen in uw testament laat opnemen, is Dream4Kids mede-erfgenaam en bestemt u een deel van uw nalatenschap voor Dream4Kids.

Een legaat voor Dream4Kids
Wilt u een vast bedrag, een percentage van uw nalatenschap of een bepaald goed aan Dream4Kids nalaten? Neemt u dan in uw testament een legaat op voor Dream4Kids. Met een legaat aan Dream4Kids legt u heel precies vast wat Dream4Kids krijgt.

Evert en Lidwien hebben hier voor gekozen. Ze vertellen ons waarom:                                              “Dream4Kids is een prachtig doel!”                                                                                                                          Voor ons is dat belangrijk. We hebben heel wat energie gestopt in het nagaan aan welke goede doelen wij graag een deel van onze erfenis zouden willen schenken. Natuurlijk kan je dit anoniem doen. Onze ervaring is echter dat hierover in contact gaan met het goede doel, voor beide partijen positief uitpakt.

Een van de goede doelen is Dream4Kids geworden; formeel vastgelegd in ons testament. Na een oriënterend gesprek over de reikwijdte en de werkwijze van de stichting wisten we het zeker: dit is een prachtig doel! Wij zijn onder de indruk van de professionaliteit, de passie en de creativiteit.

We hebben met de stichting gekeken op welke manier ons geld in de toekomst kan worden ingezet. Dit is vastgelegd en we bespreken iedere drie jaar of de gemaakte afspraken nog actueel zijn. Waar nodig worden deze aangepast. Vanaf nu willen we al een steentje bijdragen in de vorm van vrijwilligerswerk; een mooie manier om betrokken te blijven. Wij hopen met dit verhaal anderen te inspireren ons voorbeeld te volgen. 

Steun Dream4Kids! 

Evert & Lidwien

 

Belastingvrij

Dream4Kids is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat we geen erfbelasting hoeven te betalen over uw nalatenschap. Uw nalatenschap kan dus volledig ten goede komen aan ons werk voor kinderen met een trauma. (Ter vergelijking: over een legaat aan kleinkinderen moet tot 36% erfbelasting worden afgedragen, aan neven en nichten zelfs tot 40%.)

contact

Het is belangrijk om uw keuzes goed vast te leggen in een testament. Heeft u Dream4Kids al in uw testament opgenomen? Of overweegt u dit? Wilt u meer informatie?

U kunt geheel gratis en vrijblijvend een folder over nalaten aan Dream4Kids opvragen via info@dream4kids.nl. Wilt u liever een gesprek dan kunt u contact opnemen met Anke Cox, via anke@dream4kids.nl of per telefoon via 073-6428890. 

Met algemene vragen over nalatenschappen kunt u terecht bij de Notaristelefoon 0900-3469393. (Elke werkdag van 9.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar, € 0,80 per minuut) of op www.notaris.nl.

Op www.toegift.nl vindt u meer informatie over het opnemen van een goed doel in uw testament. 

Wist u dat...

Dream4Kids als executeur kan optreden? Heeft u al iemand die uw zaken regelt als u er niet meer bent? Denkt u hierbij aan het ontruimen van de woning of aan het regelen van opvang voor uw huisdier. Dream4Kids kan uw nalatenschap te zijner tijd volgens uw wensen afwikkelen.

Heeft u hierover nog verdere vragen, neem dan vooral contact met ons op via bovenstaande gegevens. 

Dream4Kids laat kinderen weer geloven in de toekomst, zodat ze voelen en ervaren dat zij ook belangrijk zijn. Helpt u mee?