Dream4Kids in uw testament

Ook als u er niet meer bent kunt u er toch voor anderen zijn. 
Wilt u een gift nalaten aan Dream4Kids? Wij zorgen ervoor dat uw nalatenschap goed terecht komt. Met een nalatenschap kunt u het verschil maken voor de toekomst van kinderen met een trauma, ook wanneer u er niet meer bent. Nalaten kan op twee manieren.

Via erfstelling

U benoemt hierbij één of meerdere personen tot erfgenaam. Zij ontvangen ieder een gedeelte van uw complete vermogen. U geeft per persoon of organisatie aan welk percentage zij ontvangen. Deze percentages mogen verschillen. U kunt er ook voor kiezen om Dream4Kids als enige erfgenaam te benoemen.  

Via legateren

Met een legaat laat u een vast bedrag of een voorwerp, bijvoorbeeld een kunstwerk of een huis, na aan een persoon of organisatie. Met een legaat aan Dream4Kids legt u heel precies vast wat Dream4Kids krijgt.  

Uw nalatenschap aan Dream4Kids is geheel vrij van successierechten. Alles wat u nalaat, komt volledig ten goede aan het vervullen van allermooiste dromen voor kinderen met een trauma. Zo maakt u onze droomkinderen tot uw erfgenaam.

Evert en Lidwien hebben hier voor gekozen. Ze vertellen ons waarom: 

Weten aan wie je nalaat…

Voor ons is dat belangrijk. We hebben heel wat energie gestopt in het nagaan aan welke goede doelen wij graag een deel van onze erfenis zouden willen schenken. Natuurlijk kan je dit anoniem doen. Onze ervaring is echter dat hierover in contact gaan met het goede doel, voor beide partijen positief uitpakt.

Een van de goede doelen is Dream4Kids geworden; formeel vastgelegd in ons testament. Na een oriënterend gesprek over de reikwijdte en de werkwijze van de stichting wisten we het zeker: dit is een prachtig doel! Wij zijn onder de indruk van de professionaliteit, de passie en de creativiteit.

We hebben met de stichting gekeken op welke manier ons geld in de toekomst kan worden ingezet. Dit is vastgelegd en we bespreken iedere drie jaar of de gemaakte afspraken nog actueel zijn. Waar nodig worden deze aangepast. Vanaf nu willen we al een steentje bijdragen in de vorm van vrijwilligerswerk; een mooie manier om betrokken te blijven. Wij hopen met dit verhaal anderen te inspireren ons voorbeeld te volgen. 

Steun Dream4Kids! 

Evert & Lidwien

 

Belastingvrij

Dream4Kids is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat we geen schenkbelasting of erfbelasting hoeven te betalen over uw nalatenschap. Uw nalatenschap kan dus volledig ten goede komen aan ons werk voor kinderen met een trauma. (Ter vergelijking: over een legaat aan kleinkinderen moet tot 36% erfbelasting worden afgedragen, aan neven en nichten zelfs tot 40%.)

Laat het ons weten

Het is belangrijk om uw keuzes goed vast te leggen in een testament. Heeft u Dream4Kids al in uw testament opgenomen? Of overweegt u dit? Wilt u meer informatie? We gaan graag met u in gesprek.
U kunt contact opnemen met Dominique Oude Wansink, via dominique@dream4kids.nl of per telefoon via 073-6428890. 

Met algemene vragen over nalatenschappen kunt u terecht bij de Notaristelefoon 0900-3469393. (Elke werkdag van 9.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar, € 0,80 per minuut) of op www.notaris.nl.

Op www.toegift.nl vindt u meer informatie over het opnemen van een goed doel in uw testament. 

Samenwerking met een chocolade randje

Wij zijn enorm trots op onze leuke samenwerking met Olala Chocola Breda. Zij gaan ook dit jaar speciaal voor Stichting Dream4Kids prachtige, handgemaakte chocoladeletters maken van eerlijke en lekkere chocolade. Met een bestelling van deze speciale chocoladeletters steunt u Dream4Kids en helpt u ons nog meer Droomdagen te organiseren voor kinderen met een trauma tussen de 6 en 12 jaar. Helpt u ons mee zoveel mogelijk chocoladeletters te verkopen?

Of scan de QR-code en bestel!