Geef met belastingvoordeel

Wil je een verschil maken voor kinderen met een trauma? Wil je meer doen dan zomaar een donatie? Dan is periodiek schenken wellicht iets voor jou. 

Bij een periodieke schenking geef je jaarlijks een vast bedrag gedurende minimaal vijf jaar. Je bepaalt zelf de hoogte van het bedrag. Dit wordt via een overeenkomst vastgelegd. 

Fiscaal aantrekkelijk

Een periodieke schenking is fiscaal aantrekkelijker dan een gewone donatie. Anders dan een gewone donatie is uw periodieke schenking namelijk volledig – zonder minimum of maximum – aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Afhankelijk van de situatie kun je dus tot de helft van het bedrag terugkrijgen van de fiscus. Met andere woorden: je kunt tot twee keer zoveel geven zonder dat het je meer kost.

Zeker als je over vermogen beschikt waarvan je een deel kunt missen, kan periodiek schenken zeer voordelig zijn. Een periodieke schenking kan er dan zelfs toe leiden dat je helemaal geen belasting meer verschuldigd bent. Het hoeft niet om een groot vermogen te gaan; ook bij kleinere bedragen kan periodiek schenken aantrekkelijk zijn.

Voorbeeld

Speciaal Schenken

Door je schenking vast te leggen hebben zowel jij als Dream4Kids voordeel. Want jij steunt ons op de meest voordelige manier die er is én Dream4Kids is verzekerd van langdurige steun. En zo kunnen we nog meer dromen van kinderen met een trauma laten uitkomen. 

Om de periodieke schenking in orde te maken heeft de belastingdienst 2 formulieren opgesteld.  

Formulier: overeenkomst periodieke gift in geld  

Formulier: betalingsvolmacht periodieke gift in geld   

Je hoeft deze formulieren alleen maar in te vullen, uit te printen en terug te sturen naar:  

Stichting Dream4Kids  
Financiële administratie  
Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1  
5243 SR Rosmalen  

Ons fiscaal nummer/RSIN is 8127.90.406