Meer informatie over trauma

In Nederland houden verschillende instanties zich bezig met onderzoek naar en behandeling van kinderen met trauma. Op deze pagina vind je informatie en links naar de betreffende instanties.

In Nederland houden verschillende instanties zich bezig met onderzoek naar en behandeling van kinderen met trauma.

Augeo heeft als doel om professionals te helpen die dag in dag uit met kinderen en ouders werken en te maken kunnen krijgen met kindermishandeling. Dream4Kids werkt samen met Augeo om vrijwilligers voorlichting te geven over trauma bij kinderen, hoe je het herkent en hoe je er mee om gaat.

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een landelijke netwerkorganisatie die garant staat voor de kennispositie van de gespecialiseerde jeugd-ggz en bijdraagt aan de beste jeugdhulp voor jeugdigen met ernstige psychische problemen. Bij het kenniscentrum is betrouwbare informatie te verkrijgen die in samenwerking met experts en ervaringsdeskundigen is opgesteld.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Kindermishandeling komt in Nederland meer dan 119.000 keer per jaar voor. Dat betekent dat gemiddeld in iedere schoolklas van 30 leerlingen 1 kind zit dat wordt mishandeld. Kindermishandeling kan fysiek of psychisch geweld zijn, maar ook verwaarlozing. Bijvoorbeeld ouders die schreeuwen tegen hun kind of vaak negatieve dingen zeggen. Vaak doen ouders dit omdat ze niet goed weten hoe ze met hun kinderen om moeten gaan. Dit noemen we opvoedonmacht. Soms zijn kinderen op een andere manier slachtoffer. Bijvoorbeeld als ze slachtoffer zijn van seksueel misbruik, of getuige zijn van huiselijk geweld.

Ook de overheid heeft aandacht voor het thema veilig opgroeien. Het overheidsprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis‘ geeft richtlijnen voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Facebook
Twitter
LinkedIn