“Ik zie een Droomdag als een cadeau dat ik mag aanbieden”

Dream4Kids werkt nauw samen met professionele hulpverleners die kinderen met een begeleiden. Eén van hen is Floor. Zij werkt sinds 2001 als jeugdzorgwerker en weet uit eigen ervaring wat het effect van een Droomdag kan zijn op kinderen die behandeld worden vanwege een traumatische ervaring.

Dream4Kids werkt nauw samen met professionele hulpverleners die kinderen met een begeleiden. Eén van hen is Floor. Zij werkt sinds 2001 als jeugdzorgwerker.

Floor, hoe komen kinderen met een trauma bij jullie terecht?
Als er zorgen zijn rondom de veiligheid en ontwikkeling van kinderen, en waarbij vrijwillige hulpverlening onvoldoende ingezet kan worden of daar draagkracht voor is, komen wij in beeld. De Kinderrechter geeft de opdracht voor een ondertoezichtstelling of voogdij. Dit is een gedwongen maatregel. Je kunt je voorstellen dat er in zo’n gezin veel aan de hand is. We streven ernaar dat een kind thuis kan blijven wonen of zo snel mogelijk thuis kan gaan wonen, maar soms is dit niet mogelijk.

Kun je een voorbeeld geven?
Ouders kunnen bijvoorbeeld minderjarig zijn, dakloos, verslaafd, er kan sprake zijn van psychische problematiek, van een complexe echtscheiding, verwaarlozing of een combinatie daarvan. Het komt ook voor, dat ouders uit zicht raken of niet meer in leven zijn. Er kan ook sprake zijn van heftige kindproblematiek. We maken in ons werk de meest schrijnende dingen mee.

Hoe traumatisch is zo’n situatie voor een kind?
Als er sprake van is dat een kind onveilig opgroeit en in zijn of haar ontwikkeling belemmerd wordt, dan is dat altijd ingrijpend. Kinderen zijn loyaal aan hun ouders, zelfs als de thuissituatie onveilig is. En als een kind dan ook niet meer (tijdelijk) thuis kan wonen, is dat natuurlijk nog ingrijpender. Soms komt er bij een uithuisplaatsing politie aan te pas, dat heeft impact op een kind. Dat komt nog bovenop wat het kind al heeft meegemaakt en tekort is gekomen.

Hoe wordt trauma bij kinderen behandeld?
Er zijn verschillende therapievormen. Als jeugdzorgwerker bekijk ik per kind wat er nodig is. Ik doe dit in samenspraak met collega’s en gedragswetenschapper. Je kunt denken aan het inzetten van EMDR of gesprekstechnieken, speltherapie, psycho-educatie waarbij uitleg geven wordt over trauma en het effect, psychomotorische therapie. Als een kind bij pleegouders woont, geeft de pleegzorgorganisatie voorlichting aan pleegouders hoe ze het beste met hun pleegkind kunnen omgaan.

Ik hoor vaak: dit was de leukste dag ever!

Floor, jeugdhulpverlener


Hoe past een Droomdag in jullie begeleidingstraject?

Het werk van Dream4Kids heeft echte meerwaarde. Het is zo belangrijk! Vergeet niet: dit zijn vaak de kinderen die erbuiten vallen, die niet meedoen. En dan wordt er gezegd: “We luisteren naar jou! Jouw wensen worden gehoord en vervuld. Je mag er zijn, je doet ertoe.” Het kind is leidend. Ik merk ook dat het blijft hangen. Als ik met kinderen terugkijk op hun Droomdag – sommige kinderen begeleid ik al jaren – dan merk ik dat het veel voor ze heeft betekend. Ik hoor vaak ‘dit was de leukste dag ever!’.

Welk effect heeft een Droomdag op jou als jeugdzorgwerker?
Ook voor mij is het belangrijk. Het is iets positiefs, naast de ingrijpende levensgebeurtenissen die een kind heeft meegemaakt. Wat voor ons als jeugdzorgwerkers fijn is: jullie nemen het even van ons over. Er wordt naar de kinderen geluisterd, ze staan in the picture, ze voelen dat zij ertoe doen. Ze krijgen aandacht en voelen: ik ben belangrijk. Ik zie een Droomdag als een cadeautje dat ik mag aanbieden.

Hoe lang werkt een trauma door in een mensenleven?
Het kan grote, soms levenslange impact hebben. In elke levensfase kunnen triggers ontstaan die het trauma weer doen oplaaien. Denk aan het moment dat een kind puber wordt en relaties aangaat. Of later, als iemand zelf kinderen krijgt: dat zijn momenten waarop je terugdenkt aan hoe het bij jou in het gezin ging. Wat geef je door, wat niet. Sommige kinderen kregen nooit knuffels en doen dat later zelf ook niet. Andere gaan juist overcompenseren. De effecten blijven soms generaties lang doorwerken; een kind neemt zichzelf z’n hele leven lang mee. Het is van het grootste belang dat een kind met een trauma goed wordt begeleid. Een Droomdag kan daar echt in helpen.

Dank je wel, Floor. Fijn dat je jouw ervaring wilde delen.

Facebook
Twitter
LinkedIn