Effecten jeugdtrauma

Psychiater Christaan Vinkers (Amsterdam UMC) doet onderzoek naar de lange termijn effecten van jeugdtrauma. Veel Nederlanders krijgen in de loop van hun leven een depressie. In een kwart van de gevallen is sprake van onverwerkt jeugdtrauma.

Onderzoek lange termijn effecten jeugdtrauma
Psychiater Christiaan Vinkers, verbonden aan het Amsterdam UMC, doet onderzoek naar de lange termijn effecten van (jeugd)trauma.

Klachten op latere leeftijd door trauma jeugd
De kans op het ontwikkelen van een depressie of angststoornis op latere leeftijd is groter, als iemand in zijn jeugd een traumatische ervaring heeft meegemaakt. En er zijn meer gevolgen, die minder voor de hand liggen: je wordt sneller oud, er is een grotere kans op diabetes en zelfs hart- en vaatziekten. Hoe dat komt, wordt nog onderzocht. In de psychiatrie is wel duidelijk dat lichaam en geest één zijn en elkaar beïnvloeden. 

Misbruik, verwaarlozing of gebrek aan liefde vóór het 18e levensjaar kan er voor zorgen dat iemand levenslang klachten blijft houden. Zo heeft iemand boven de 70 meer kans op een depressie, als er in de jeugd sprake was van een trauma. Het effect van (langdurige) stress op jonge leeftijd kan zich op die manier zich dus járen later pas uiten in de vorm van lichamelijke klachten.

Dynamisch stress-systeem verstoord? 
Omgaan met stress is een dynamisch proces: je ervaart stress, reageert daar op, herstelt en daar leer je van. Het vermoeden is, dat dit dynamische systeem verstoord kan raken door jeugdtrauma, waardoor je minder goed herstelt van stress en er op latere leeftijd klachten kunnen ontstaan. Na een jeugdtrauma, zo denkt men, reageer je je leven lang ánders op stress dan iemand die dat niet heeft meegemaakt. Vinkers werkt in zijn onderzoek samen met de Hersenstichting en onderzoekt ook of er biologische behandelmethoden mogelijk zijn om de het stress-systeem als het ware te ‘resetten’.

Christiaan Vinkers vertelt er over in een interview in het programma Spraakmakers op Radio 1.

Of lees dit artikel over het onderzoek op de website van het Amsterdam UMC: ‘Noodzakelijke behandeling jeugdtrauma’s in zicht’

Facebook
Twitter
LinkedIn