Dream4Kids betreurt fraude bij andere stichting


We hebben kennis genomen van de fraude bij de Stichting Droomwens. Deze stichting heeft niks te maken met Dream4Kids. Wij nemen dan ook nadrukkelijk afstand van de fraude die is gepleegd bij Stichting Droomwens. Wij betreuren het dat dit ten koste gaat van de hulp aan kinderen. Bij Stichting Dream4Kids is het niet mogelijk dat zoiets plaatsvindt. Wij werken altijd met het vierogenprincipe (bij iedere betaling kijkt iemand mee), staan onder toezicht van een bestuur, accountant en voldoen aan alle eisen die de toezichthouders stellen (inclusief het CBF keurmerk).