Veerkracht en Dream4Kids

Kinderen maken soms heftige gebeurtenissen mee. Denk aan een vader of moeder die ernstig ziek wordt of overlijdt, een ernstig auto-ongeluk of het verlies van een broertje, zusje of klasgenootje. Ook kan een kind opgroeien in een onveilige thuissituatie waar sprake is van geweld, mishandeling of verwaarlozing.

Kinderen die op jonge leeftijd een ernstig traumatische ervaring meemaken, komen dat soms niet op eigen kracht te boven. Dan is behandeling van een therapeut nodig. Er zijn verschillende vormen van therapie en soms krijgen kinderen langdurige begeleiding. Een Droomdag kan onderdeel uitmaken van deze behandeling en zo bijdragen aan herstel en een stap richting een positieve toekomst.

Klachten op latere leeftijd door trauma in jeugd

De kans op het ontwikkelen van een depressie of angststoornis op latere leeftijd is groter, als iemand in zijn jeugd een traumatische ervaring heeft meegemaakt. En er zijn meer gevolgen, die minder voor de hand liggen: je wordt sneller oud, er is een grotere kans op diabetes en zelfs hart- en vaatziekten. Hoe dat komt, wordt nog onderzocht. In de psychiatrie is wel duidelijk dat lichaam en geest één zijn en elkaar beïnvloeden.

Misbruik, verwaarlozing of gebrek aan liefde vóór het 18e levensjaar kan er voor zorgen dat iemand levenslang klachten blijft houden. Zo heeft iemand boven de 70 meer kans op een depressie, als er in de jeugd sprake was van een trauma. Het effect van (langdurige) stress op jonge leeftijd kan zich op die manier zich dus járen later pas uiten in de vorm van lichamelijke klachten.

Dynamisch stress-systeem verstoord?

Omgaan met stress is een dynamisch proces: je ervaart stress, reageert daar op, herstelt en daar leer je van. Het vermoeden is, dat dit dynamische systeem verstoord kan raken door jeugdtrauma, waardoor je minder goed herstelt van stress en er op latere leeftijd klachten kunnen ontstaan. Na een jeugdtrauma, zo denkt men, reageer je je leven lang ánders op stress dan iemand die dat niet heeft meegemaakt.

Hoe je omgaat met stress, daarop reageert en van herstelt heeft ook te maken met het vermogen om daarop te reageren en dat heeft alles te maken met veerkracht. Gelukkig is veerkracht geen vaststaande eigenschap die je wel of niet hebt. Het mooie daarvan is dat dat dus ook betekent dat je veerkracht kunt leren te ontwikkelen.

Veerkracht is een manier van omgaan met tegenslag die zich ontwikkelt in relatie tot anderen. Positieve relaties met volwassenen en kinderen helpen kinderen omgaan met nare ervaringen en stress. Ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers etc. kunnen daaraan bij dragen door er voor kinderen te zijn, kinderen te helpen bij sociale contacten en ervoor te zorgen dat alle kinderen onderdeel uitmaken van de groep.

Welke eigenschappen helpen dan bij het versterken van de veerkracht?

Een kind dat zichzelf de moeite waard vindt en vertrouwen heeft in zijn eigen kunnen, durft nieuwe uitdagingen aan en kan beter omgaan met tegenslag. Positieve gedachten en ervaringen helpen daarbij. Positieve feedback en complimenten dragen bij aan het zelfbeeld van kinderen en ze helpen bij het laten groeien van hun zelfvertrouwen. Persoonlijk én specifieke complimenten zijn dan het meest effectief (“wat ben jij een nette jongen” i.p.v. “wat heb jij de tafel netjes opgeruimd”)

Bij Dream4Kids is dat precies wat we doen tijdens een Droomdag en de periode voorafgaand aan de Droomdag. Het versterken van de veerkracht.
Een Droomdag heeft altijd impact. Niet dat het kind daarna geen trauma meer heeft, maar er is wel iets veranderd. Een kind met een trauma voelt zich vaak verloren: wie houdt er van mij? Wie ziet mij? Wie is er voor mij? Een Droomdag draagt bij aan het herstel omdat een kind letterlijk gezien wordt. Er wordt geluisterd naar wat het kind wil, het wordt erkend in zijn behoeftes. “Wat vind jij fijn?” wordt normaal niet aan deze kinderen gevraagd. Bij een Droomdag gaan vaak ook broertjes en zusjes of klasgenootjes mee. Dat is heel helpend. Het kind voelt: er zijn mensen voor mij, ik word gezien, ik doe ertoe, deze dag is speciaal voor mij. En de mensen van Dream4Kids zijn er voor het kind. Niet omdat het zielig is, maar omdat het kind zó wordt gegund.

Facebook
Twitter
LinkedIn