Onderzoek Augeo

Onze partner Augeo liet, samen met het ministerie van VWS en 13 Veilig Thuis regio’s, onderzoek doen door het Verwey-Jonker Instituut naar de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Op 12 november 2020 werden de resultaten van dit meerjarige onderzoek gepresenteerd. Het haalde de landelijke pers, zoals dit artikel in NRC en dit bericht op de website van de NOS.

Van de gezinnen die gemeld worden bij Veilig Thuis (het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling) hebben de meeste kinderen (91%) te maken met mishandeling, verwaarlozing of geweld tussen hun ouders. Maatwerk, langdurige begeleiding en een integrale aanpak is nodig om gezinnen uit de vicieuze cirkel van geweld te halen.

Augeo brengt thema’s als opgroeien met geweld, verwaarlozing of misbruik onder de aandacht bij maatschappelijke partners, politici en beleidsmakers. Dream4Kids en Augeo werken samen om bewustwording rondom onveilig opgroeien te versterken.

Facebook
Twitter
LinkedIn