Nieuw bestuurslid: Stef Klijn

Per 1 juni is Stef Klijn (53) benoemd tot lid van het bestuur van Dream4Kids. Stef heeft een brede ervaring in diverse directiefuncties en is sinds enkele jaren bestuurder van BNP Paribas Leasing Solutions N.V. te ’s-Hertogenbosch. Stef zal met zijn ervaring een bijdrage leveren aan organisatorische en financiële vraagstukken van Dream4Kids.

Per 1 juni is Stef Klijn (53) benoemd tot lid van het bestuur van Dream4Kids. Stef heeft een brede ervaring in diverse directiefuncties en is sinds enkele jaren bestuurder van BNP Paribas Leasing Solutions N.V. te ’s-Hertogenbosch. Stef zal met zijn ervaring een bijdrage leveren aan organisatorische en financiële vraagstukken van Dream4Kids.

Met zijn breed zakelijk netwerk zal hij ook betrokken worden om de band met organisaties die Dream4Kids een warm hart toedragen te versterken en fondsenwerving naar een hoger niveau te brengen.  

Stef volgt Armand van Veen op, die zijn 5-jarig mandaat als bestuurder zal beëindigen per 1 juli 2021. Dream4Kids is Armand veel dank verschuldigd voor zijn professionele en deskundige bijdrage aan onze stichting.

Stef over zijn benoeming:
‘Ik ben trots deel uit te mogen gaan maken van Dream4Kids. Kinderen hebben nog een lange toekomst voor zich en Dream4Kids grijpt de kans aan om jonge kinderen met een trauma een echte Droomdag aan te bieden. Als onderdeel van een professioneel behandeltraject wordt kinderen zo de kans geboden weer te geloven in een mooie toekomst. De impact van een Droomdag is dan ook erg positief voor een kind en geeft iedereen die erbij betrokken is veel voldoening. Het geeft echt kippenvel-momentjes! Ik ben daarom blij dat ik hier indirect een klein deel aan bij mag gaan dragen”.

Facebook
Twitter
LinkedIn