Kwetsbare kinderen en corona

Kwetsbare kinderen hebben het in coronatijd niet makkelijk. Door het wegvallen van steunsystemen zoals school en sportclub, en toenemende druk op de thuissituatie door o.a. thuiswerken, krijgen steeds meer kinderen mentale problemen. Verveling, eenzaamheid, minder bewegen, ongezond(er) eten, neerslachtigheid: zomaar een greep uit de effecten die de coronapandemie op (jonge) kinderen heeft.

Kwetsbare kinderen en corona

Corona is voor kinderen die toch al niet lekker in hun vel zitten of het thuis niet makkelijk hebben, extra lastig. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar corona en kinderen. Onderzoeken en resultaten worden bijgehouden op deze website van het Nederlands Jeugdinstituut.

Waar kun je terecht? 
Er zijn instanties en organisaties waar kinderen terecht kunnen voor hulp, advies of een luisterend oor. Een aantal ervan vind je hieronder. Je kunt kinderen verwijzen naar deze organisaties. 

Het kan ook zijn, dat je je als volwassene zorgen maakt over een kind in je omgeving, bijvoorbeeld omdat je vermoedt dat er misbruik of verwaarlozing in het spel is. Je kunt hier, ook bij twijfel, melding van maken bij onderstaande instanties. Desnoods anoniem. 

Voor kinderen
De Kindertelefoon – als je met iemand wilt praten
Al meer dan 40 jaar praat De Kindertelefoon met kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. Vanuit 7 locaties en met meer dan 650 vrijwilligers biedt De Kindertelefoon via de chat en telefoon een luisterend oor voor elke vraag en helpen zij kinderen verder. Het nummer is 0800-0432.

Villa Pinedoals je ouders uit elkaar gaan of zijn
Jaarlijks horen 86.000 thuiswonende kinderen dat hun ouders uit elkaar gaan. Kinderen die horen dat hun ouders gaan scheiden kunnen bij Villa Pinedo terecht voor vragen en advies, gegeven door Buddy’s, die zelf kind zijn van gescheiden ouders en dus ervaringsdeskundig.
Meer informatie op www.villapinedo.nl.

Ikbenblue.nlals je niet goed in je vel zit
Deze site richt zich op jonge kinderen die zich thuis niet veilig voelen, worden mishandeld of voor wie niet goed wordt gezorgd. Kinderen die boos, bang of verdrietig zijn, kunnen hier verhalen lezen, filmpjes kijken en voelen dat ze niet de enige zijn die hier mee te maken hebben.

Jouwggd.nl – voor vragen over je lichaam en gezondheid
Op JouwGGD.nl vinden kinderen en jongeren alles over gezondheid: antwoord op vragen over hun lichaam, hun gevoel of dingen waar ze thuis liever niet over praten.

Voor volwassenen
Zorgenomeenkind.nl
Gemiddeld zit er in iedere schoolklas één kind dat slachtoffer is van kindermishandeling. De signalen zijn vaak minder duidelijk dan een blauwe plek. Misschien komen de kinderen nooit buiten, krijgen ze onvoldoende eten en drinken of worden ze thuis uitgescholden en getreiterd. Kindermishandeling is namelijk niet alleen fysiek geweld. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om uitschelden, kleineren of verwaarlozing. Herken de signalen en kom in actie. Je kunt altijd íets doen.

Veilig Thuis
Het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Telefoonnummer 0800-2000 (gratis 24/7). Je kunt bellen bij vragen en vermoedens, maar ook als je zeker weet dat het in een gezin niet goed gaat. Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Een melding maken kan ook anoniem.

Team-Kim
Kindermishandeling is een ernstig probleem. Per jaar hebben 119.000 kinderen te maken met kindermishandeling en/of huiselijk geweld en sterft er gemiddeld iedere week in Nederland een kind aan de gevolgen hiervan. Team-Kim bestaat uit jonge ervaringsdeskundigen die voorlichting geven en de aanpak van kindermishandeling vanuit een andere visie te benaderen en de kloof tussen theorie en praktijk kleiner te maken.

Facebook
Twitter
LinkedIn