Tialde Postma

Tialde Postma is freelance marketing manager, met name werkzaam in de media en culturele sector. Daarnaast is Tialde kindercoach, en werkt zij met kinderen van 6 tot 12 jaar. 

“De aandacht en positieve energie die droomkinderen bij Dream4Kids krijgen is zo speciaal, dat blijft me ontroeren. En dat blijft de drijfveer om kinderen te helpen een positieve ommekeer te bewerkstelligen in hun jonge leven.”