Jan Kusters

Jan Kusters kan bogen op een brede bestuurlijke ervaring in diverse internationale organisaties en is op dit moment actief als lid van de Raad van Commissarissen bij Pivot Park (dochter van Provincie Noord Brabant) te Oss en Beequip BV (dochter van NIBC Bank) te Rotterdam. Daarnaast is Jan (mede) eigenaar van een aantal snelgroeiende bedrijven in de IT sector.

"Mijn naam is Jan Kusters, ik ben getrouwd met José en wij hebben een dochter Veerle (17) en zoon Ruben (15). Sinds het voorjaar 2015 ben ik voorzitter van het bestuur van Dream4Kids. Sinds het allereerste moment dat ik kennismaakte met de mensen van Dream4Kids werd ik gegrepen door de passie, gedrevenheid en niet aflatende energie waarmee ze elke dag aan het werk zijn om dingen voor elkaar te krijgen met als doel om het leven van kwetsbare kinderen een positieve wending te geven. Daarnaast werd mij ook toen pas echt duidelijk hoe enorm groot het probleem van kinderen met een trauma is en hoe hard het werk van Dream4Kids nodig is om deze kinderen een nieuwe start te geven. Ik wil graag mijn kennis en ervaring inzetten om dit mooie doel te helpen realiseren om zoveel mogelijk kinderen met een trauma een nieuwe kans op een beter leven te bezorgen want dat verdienen ze!"