Privacy

Hieronder kunt u meer lezen hoe wij omgaan met uw gegevens.

Dream4Kids onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, vrijwilligers, actievoerders, prospects en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 

Dream4Kids houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Stichting Dream4Kids
Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1
5243 SR Rosmalen

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag. 

Naast de naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, heeft Dream4Kids zich gecommitteerd aan de gedragscodes van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI), het CBF-keurmerk voor goede doelen en de branchevereniging voor Dialoog Marketing (DDMA).

In het kader van de dienstverlening, wanneer u doneert, een artikel bestelt, gebruik maakt van de interactieve diensten van Dream4Kids of anderszins contact heeft met Dream4Kids, legt Dream4Kids gegevens vast. Dream4Kids gebruikt deze gegevens om haar statutaire taken en haar overige dienstverlening uit te voeren. Bovendien worden de gegevens van donateurs gebruikt om hen te informeren over diverse activiteiten, projecten en producten van Dream4Kids en om fondsen te werven. 

Voor de uitvoer van eigen (fondsenwervende) activiteiten, maakt Dream4Kids gebruik van zorgvuldig geselecteerde leveranciers (databewerkers). Gegevens worden door Dream4Kids nooit aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Dream4Kids kan echter wel gegevens van donateurs, binnen Dream4Kids, aan zuster stichtingen verstrekken, die gegevens van donateurs voor dezelfde doeleinden verwerken, te weten: informeren over diverse soortgelijke activiteiten, projecten en producten binnen Dream4Kids en om fondsen te werven. Indien u geen prijs stelt op deze informatie kunt u dit aangeven door een brief of e-mail te sturen naar:
Stichting Dream4Kids
Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1
5243 SR Rosmalen
  
Clickgedrag
Op de website van Dream4Kids worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Dream4Kids haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. 
  
Gebruik van Cookies
Dream4Kids kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Dream4Kids maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken. Tijdelijke cookies worden na bezoek van de website gewist. 

Daarnaast kan Dream4Kids ook gebruik maken van een permanente cookie. Een permanente cookie blijft op de harde schijf staan, tenzij u de cookie zelf wist. Aan de hand van deze cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u op de site langskomt. Met behulp van deze cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken. 

Wat kunt u doen als u (bepaalde) cookies niet wilt?
U kunt via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome) aangeven of en, zo ja, welke cookies u accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de ‘help’-functie van uw browser kunt u de exacte locatie en werkwijze achterhalen. Houd er rekening mee dat indien u (bepaalde) cookies weigert, u mogelijkerwijs geen of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze website!

Wilt u alleen geen reclamecookies ontvangen, dan kunt u het volgende doen:
• U kunt in uw browser de ‘do not track’ functionaliteit activeren;
• U kunt een programma installeren als Adblocker (voor Chrome of Firefox) of Adblock voor Internet Explorer

Dream4Kids en andere websites
Op de site van Dream4Kids treft u een aantal links aan naar andere websites. Dream4Kids draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy-statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. 

E-mail
Indien u als donateur, vrijwilliger, actievoerder, prospect of als bezoeker van de website uw e-mailadres aan Dream4Kids heeft verstrekt, wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van diverse activiteiten, projecten en producten van Dream4Kids. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor e-mails via de afmeldlink in de toegezonden e-mail.
  
Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:
Stichting Dream4Kids
Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1
5243 SR Rosmalen

Wijzigingen
Dream4Kids behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-statement. Check daarom regelmatig dit privacy-statement voor het privacybeleid van Dream4Kids.